Program škole plivanja i preventivno-korektivnog vježbanja

Cjelogodišnjom provedbom sportske škole plivanja, djelujemo na prevenciji i korekciji lošeg držanja, lakših deformacija kralješnice, grudnog koša, spuštenih stopala i dr., te podupiremo i razvijamo duh kontinuiranog rekreativnog bavljenja sportom.

Škola se bavi svim plivačkim tehnikama i razvija individualne programe u skladu s potrebama i mogućnostima svakog od polaznika, te prati njegov napredak. Tako nastojimo stvoriti i podupirati navike kontinuirane tjelesne aktivnosti djece.

Program uključuje individualne i grupne kineziterapijske tretmane s ciljem prevencije deformacija lokomotornog sustava i korekcije kad one nastanu. Provodi se tri puta tjedno, uskladivo sa školskim turnusom u trajanju od dva sata.

Tjedni raspored:
PONEDJELJAK 8,30-10,30 i 14,30-16,00
SRIJEDA 8,30-10,30 i 14,30-17,00
PETAK 8,30-10,30 i 14,30-17,00

Aktivni pokret (vježba) je osnovno sredstvo za postizanje rezultata u kineziterapijskom tretmanu. On ima veliki utjecaj na razvoj svih sustava ljudskog organizma, a osobito lokomotornog, srčano-krvožilnog, dišnog, živčanog. Vježbanjem u vodi (plivanjem) dodatno olakšavamo izvođenje aktivnog pokreta pa su tako i efekti naglašeniji.

drazenovic-plivanje-slider